SOS Bullendienst
elleboogdysplasie

ELLEBOOGDYSPLASIEElleboogdysplasie (ED) is een aandoening die regelmatig voorkomt bij de hond. Een vijftal aandoeningen die in het ellebooggewricht kunnen voorkomen worden samen ED genoemd. Deze aandoeningen kunnen allen in meer of mindere mate kreupelheid van de voorbenen tot gevolg hebben. De aandoeningen kunnen afzonderlijk voorkomen, maar ook in combinatie met één of meerdere aandoening in één ellebooggewricht.  

De vijf aandoeningen die samen ED worden genoemd zijn:

OCD: Osteochondritis Dissecans

LPC: Los Processus Coronoïdeus   

LPA: Los Processus Anconeus  

incongruentie: het niet goed aansluiten van de gewrichtsvlakken op elkaar 
arthrose: botnieuwvorming in en rond het gewricht.
 

 Op een leeftijd van 4-9 maanden kunnen de eerste vier aandoeningen ontstaan, de periode waarin de hond een zeer snelle groei doormaakt. De aandoeningen kunnen eenzijdig of beiderzijds voorkomen. Bij een beiderzijdse aandoening is het vaak moeilijk om de kreupelheid te ontdekken, maar wat wel opvalt is dat de hond niet graag loopt en als het ware ‘op eieren’ loopt. De hond gaat snel zitten en na een tijd rust staat de hond moeizaam op en loopt stijf. De hond kan ook minder zin hebben in lange wandelingen. Bij een eenzijdige aandoening kan de kreupelheid wat makkelijker worden gezien. 


OCD